Priser

Rapportbestilling

Ydelser for ejendomme på 0–299 m²
(Boligareal jf. BBR-meddelelse)

 • Tilstandsrapport og Energimærke:
  kr. 8.000,-
 • Tilstandsrapport og El-eftersyn:
  kr. 6.500,-
 • Tilstandsrapport, Energimærke og El-eftersyn:
  kr. 9.595,-
 • Tilstandsrapport:
  kr. 4.600,-
 • Energimærke:
  kr. 4.600,-
 • Før gennemgang (tilstandsrapport): :
  kr. 2.000,-

  (i forbindelse med bestilling af tilstandsrapport, ellers er prisen kr. 4.100,- . Henstand maksimalt 40 dage før endelig tilstandsrapport skal udføres, med mindre andet aftales)

 • Fornyelse af tilstandsrapport :
  kr. 1.500,-

  (med mindre andet er aftalt ved første bestilling)

 • For ejendomme på 300 – 499 m²:
  kr. 2.000,-

  (tillægges prisen på pakkeløsning for 3 rapporter)

 • Besigtigelsesrapport – Landbrugsejendomme etc.:
  Ring for tilbud

Byggetilsyn DET ER PT. IKKE MULIGT AT BESTILLE BYGGETILSYN!

LILLE TILSYNSPAKKE

Den lille tilsynspakke er for dig der har lidt byggeteknisk viden og selv kigger efter dit byggeri, men alligevel ønsker trygheden ved at lade en uvildig byggesagkyndig kigge dig over skulderen, eller blot en at sparre med. Du er heller ingen problemer med at tage korrespondancen med byggefirmaet, hvis der er konstateret forhold ved tilsynene der kræver udbedring. Risikoen for indbygning af skjulte fejl er større ved benyttelse af denne pakke, da antallet af tilsyn ikke dækker alle de faser i byggeriet, hvor skjulte konstruktioner og installationer lukkes inde.

PAKKEN INDEHOLDER:
 • 3 x tilsyn der tilpasses byggeriets fremdrift eller lægges ind efter ønske. Der vil efter hver tilsyn blive udarbejdet en tilsynsrapport som sendes til dig og byggefirmaet – du skal ved valg af denne pakke selv følge op på, om forhold i tilsynsnotaterne er blevet udbedret
 • Deltagelse i afleveringsforretningen. Der udføres ikke mangelliste i denne pakke.
 • Hotline i hele byggeperioden, alle hverdage i tidsrummet 8.00 – 15.00

I ALT KR. 14.495,-

Der kan til denne pakke tilkøbes deltagelse til opstartsmøde, ekstra tilsyn eller før-afleveringsgennemgang. Der ydes 10% rabat på hvert tilkøb.

MELLEM TILSYNSPAKKE

Den mellemste tilsynspakke er for dig der selv kigger efter dit byggeri, men ønsker en større sikkerhed ved at lade en uvildig byggesagkyndig være med på sidelinjen. Med 5 tilsyn i denne pakke, er det muligt at lægge dem sådan, at skjulte konstruktioner og installationer kan registreres inde de lukkes inde. Ved valg af denne pakke deltager jeg også til opstartsmødet mellem dig og byggefirmaet på pladsen, så vi kan få hilst på hinanden og få gået byggeprocessen igennem og lavet en forventningsafstemning

PAKKEN INDEHOLDER:
 • Deltagelse i opstartsmøde på pladsen med dig og byggefirmaet
 • 5 x tilsyn der tilpasses byggeriets fremdrift eller lægges ind efter ønske. Der vil efter hver tilsyn blive udarbejdet en tilsynsrapport som sendes til dig og byggefirmaet – der bliver efterfølgende fulgt op på, om byggefirmaet har udbedret eventuelle forhold i tilsynsnotaterne
 • Deltagelse i afleveringsforretningen, samt udarbejdelse af mangelliste, såfremt byggefirmaet ikke udfører denne.
 • Hotline i hele byggeperioden, alle hverdage i tidsrummet 8.00 – 15.00

I ALT KR. 23.995,-

Der kan til denne pakke tilkøbes ekstra tilsyn eller før-afleveringsgennemgang. Der ydes 10% rabat på hvert tilkøb.

STOR TILSYNSPAKKE

Den store tilsynspakke egner sig til komplekse huse, huse over 200 m² eller huse i 2 plan, eller til dig der ikke har den store byggetekniske erfaring, eller ikke har tiden til at kigge efter byggeriet. Med 7 tilsyn, deltagelse til opstartsmøde, før-afleveringsgennemgang og deltagelse til afleveringsforretningen, er dit byggeri godt dækket ind – og det er du også!

PAKKEN INDEHOLDER:
 • Deltagelse i opstartsmøde på pladsen med dig og byggefirmaet
 • 7 x tilsyn der tilpasses byggeriet, byggeriets fremdrift eller lægges ind efter ønske. Der vil efter hver tilsyn blive udarbejdet en tilsynsrapport som sendes til dig og byggefirmaet – der bliver efterfølgende fulgt op på, om byggefirmaet har udbedret eventuelle forhold i tilsynsnotaterne
 • Før-afleveringsgennemgang – 2 uger før afleveringen eftergås huset for ”hvad der lige springer i øjnene” Registreringerne sendes til dig og byggefirmaet, så byggefirmaet har mulighed for at udbedre forholdene inden afleveringen af huset
 • Deltagelse i afleveringsforretningen, samt en opfølgende kontrol af mangeludbedringen 4-6 uger efter afleveringen
 • Hotline i hele byggeperioden, alle hverdage i tidsrummet 8.00 – 15.00

I ALT KR. 31.995,-

Der kan til denne pakke tilkøbes ekstra tilsyn med 10% rabat.


For tilsynspakker gælder

 • Alle tilsynspakker er inkl. 20 km kørsel fra Rydahl Byggesagkyndig´s kontor, herefter afregnes kørsel med kr. 3,50 pr. kørt kilometer samt kr. 350,00 pr. time inkl. moms. Priserne er kun gældende for brofaste øer. Brobetaling ved Storebælt afregnes med kr. 400,00 tur/retur. 
 • For lille og mellem tilsynspakke, regnes der særskilt pris for huse større end 200 m² og/eller i 2 plan.

Enkeltydelser

Enkelt tilsyn

Har du svært ved at overskue hvor lang byggeriet er eller om arbejdet er udført korrekt, så kan det være fornuftigt at få foretaget et tilsyn af en byggesagkyndig. Tilsynet indeholder gennemgang af huset samt udarbejdelse af tilsynsnotat med fotoregistrering. Uden for pris: Opfølgning på udbedring af eventuelle registrerede forehold, samt kørsel.

Pr. tilsyn kr. 3.495,-

Tilsyn på timebasis

Har du behov for et tilsyn af et specifikt område, og ikke nødvendigvis hele huset, kan den bedste løsning være at få foretaget tilsynet på timebasis. Tilsynet afregnes efter forbrugt tid både tiden på pladsen samt administrativ tid ligesom kørsel afregnes efter nedenstående.

Timepris kr. 975,-

Før-afleveringsgennemgang

Hvis du vil minimere antallet af mangler ved afleveringen, er det altid fornuftigt at få foretaget en før-afleveringsgennemgang ca. 2 uger før afleveringsforretningen. Eventuelle forhold bliver fotoregistreret og noteres i gennemgangsrapporten, der så kan videregives til byggefirmaet så de har mulighed for at få udbedret forholdene inden du flytter ind. Uden for pris: Opfølgning på udbedring af eventuelle registrerede forehold, samt kørsel.

Pr. gennemgang kr. 3.495,-

Deltagelse i afleveringsforretning

Hvis du vil være helt sikker på at alle fejl og mangler bliver skrevet ind i afleveringsprotokollen og at disse bliver værdifastsat korrekt, så er det fornuftigt at få en byggesagkyndig med på din side. Efter afsluttet mangelgennemgang, bliver forholdene værdifastsat, så der kan laves et tilbagehold på slutfakturaen, der dække udbedringsomkostningerne. Uden for pris: Opfølgning på udbedring af eventuelle registrerede forehold, samt kørsel.

Deltagelse i afleveringsforretning kr. 3.495,-

1 og 5 års-gennemgang

Reglerne for en 1 og 5 års-gennemgang er ikke helt de samme som en afleveringsgennemgang. Det er derfor ikke uvæsentligt hvilke forhold der er, og om de kan dækkes ind under garantien – og her kan jeg hjælpe dig. Uden for pris: Opfølgning på udbedring af eventuelle registrerede forehold, samt kørsel.
NB! Med mindre andet er aftalt i din kontrakt med byggefirmaet, så vær opmærksom på, at du som bygherre selv – rettidigt – indkalde byggefirmaet til 1 og 5 årsgennemgang!

Pr. gennemgang kr. 3.495,-


For ovenstående gælder

 • Hvor andet ikke er angivet, afregnes kørsel med kr. 3,50 pr. kørt kilometer samt kr. 350,- pr. time. Priserne er kun gældende for brofaste øer. Brobetaling ved Storebælt afregnes med kr. 400,00 tur/retur. 
 • Ovenstående priser er alle inkl. moms.