Skal du bygge nyt eller bygge om og er i tvivl om, hvorvidt tingene bliver udført korrekt?

Der vil altid være meget at holde styr på ved byggeprojekter, og ligeledes vil der altid være en risiko for, at tingene ikke bliver lavet ordentligt – også selvom typehusfirmaet eller håndværkeren står for eget tilsyn. Det er derfor altid en god idé at få foretaget uvildige byggetilsyn, og her kan jeg hjælpe dig.DET ER PT. IKKE MULIGT AT BESTILLE BYGGETILSYN!


Hvad er et byggetilsyn?

Et byggetilsyn består af stikprøvekontroller og/eller planlagte kontroleftersyn.

De planlagte tilsyn laves oftest før, kritiske opgaver udføres, eller konstruktioner lukkes, da eventuelle fejl og svigt her vil være ressource- og tidskrævende at udbedre, efter du er flyttet ind.

Oftest er det en kombination af begge tilsynsmetoder, der benyttes for, at der løbende er kontrol med byggeret med fokus på netop den kvalitet, som du betaler for.

Hvad kan RYDAHL BYGGESAGKYNDIG gøre for dig?

Med mig som tilsynsførende vil eventuelle fejl findes i tide, og det vil både spare dig for penge og ikke mindst bekymringer. På den måde reducerer vi antallet af fejl og mangler betydeligt, og du slipper desuden for et slagsmål til afleveringen og for at have håndværkere rendende i huset, efter du faktisk er flyttet ind.

Med mig som tilsynsførende skræddersyr vi i fællesskab en tilsynspakke, der passer til netop dit byggeri og dine behov. Efter hvert tilsyn udarbejder jeg et tilsynsnotat med fotoregistrering og en beskrivelse af de forhold, der måtte være, hvorefter jeg sender tilsynsnotatet til dig og byggefirmaet. Hvis du ønsker det, kan jeg i tilfælde af konstatering af fejl, tage korrespondancen med byggefirmaet, og sørge for fejlen bliver rettet rettidigt, så du ikke behøver foretage dig noget.

Hvordan kan en tilsynspakke på nybyggeri se ud?

Vi skræddersyr en tilsynspakke, der passer til dine behov, eller tager en af de tre pakkeløsninger jeg tilbyder – et eksempel på en tilsynspakke kan se ud som nedenstående

Mellem tilsynspakke

  • Deltagelse i opstartsmøde på pladsen med dig og byggefirmaet
  • Tilsyn af gulvisolering, radonsikring, varmeslanger, afløb inden støbning af betondæk
  • Tilsyn af bagmure, skillevægge, tagkonstruktion og dennes forankring
  • Tilsyn af tagkonstruktion, undertag, isolering, dampspærrer samt vinduer og døre
  • Tilsyn ved opstart, samt kontrol af igangværende murerarbejde, fugtsikring og hulmursisolering
  • Tilsyn med vådrumssikring samt fald på gulv i badeværelse(r) samt opstartet snedkerarbejde
  • Deltagelse til afleveringsforretningen samt udarbejdelse af mangelliste – hvis ikke byggefirmaet/håndværkeren laver denne

kr. 23.995,-

Pris inkl. moms